Brukeravtale


1. Denne avtalen

1.1       Denne avtalen er et juridisk bindende dokument som fastsetter dine rettigheter og forpliktelser, samt rettighetene og forpliktelsene til Musikkplassen.

1.2       Ved å godta denne avtalen aksepterer du samtidig alt som kommer frem i vår personvernserklæring.

1.3       Vi kan til enhver tid endre punktene i avtalen. Hvis endringene er av stor betydning, vil vi gi beskjed til medlemmene gjennom meldingssystemet på Musikkplassen.no og informere om dette på forsiden av Musikkplassen.no. De nye reglene og endringene vil da tre i kraft umiddelbart. Endringer som ikke er av slik stor betydning vil ikke bli varslet om, men allikevel tre i kraft umiddelbart.


  2. Adferd

På musikkplassen.no er det ikke tillatt å:

2.1       publisere seksuelt eller irrelevant innhold på nettsiden.

2.2       publisere noe som er i strid med norsk lov.

2.3       bruke hatefullt språk.

2.4       registrere feil informasjon om deg selv.

2.5       ytre rasistiske, pornografiske eller sjikanøse meninger.

2.6       benytte Musikkplassen.no til ulovlige⁄kriminelle formål.

2.7       utnytte, mobbe, misbruke, true, trakassere, sjikanere eller skremme andre.

2.8       spamme noe sted på nettstedet eller sende spam til andre brukere av våre tjenester.

2.9       utgi seg for å være en annen.


  3. Informasjon

3.1       Medlemmene er ansvarlig for hva de publiserer, ikke Musikkplassen.no. Du kan derfor bli eksponert for materiale som bryter straffeloven.

3.2       Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer under ditt navn. Obs: pass på passordet ditt og bytt det dersom du tror noen andre vet hva det er.

3.3       Tjenesten Musikkplassen.no endres fortløpende.


  4. Musikkplassen sine plikter, rettigheter og ansvar

4.1       Vi tar ikke ansvar for andre personers misbruk av ditt materiale.

4.2       Vår bruksrett begrenser seg til videreformidling gjennom tjenesten Musikkplassen.

4.3       Vi kan ikke holdes økonomisk ansvarlig dersom deler eller hele tjenesten Musikkplassen stoppes eller er midlertidig er ute av drift på grunn av tekniske problemer.

4.4       Innhold som er merket offentlig kan vi i utdragsform republisere i oversikter hos våre samarbeidspartnere. Annen bruk må avtales med rettighetshaver.

4.5       Vi forbeholder oss retten til å endre, midlertidig stoppe eller slette alt som blir publisert på Musikkplassen.no dersom vi mener at det er et brudd med brukeravtalen. Dette kan være annonser,    aktører, eventer (events), innlegg, kommentarer, vurderinger mm.


  5. Copyright og opphavsrett

5.1       Det er Ikke tillatt å piratkopiere innhold som i utgangspunktet er kjøpebetinget

5.2       Hvis du publiserer innhold (bilde, lyd, tekst mm.) må du inneha opphavsrett til innholdet, eller forsikre deg at det er innhold uten opphavsrett.

5.3       Brukerne som får tilgang til noe andre brukere har gjort tilgjengelig kan ikke videreformidle denne informasjonen uten opphavspersonens samtykke.

5.4       Innhold som du selv bidrar med på Musikkplassen.no og som du har opphavsrett til er din eiendom. Ved å publisere på Musikkplassen.no godtar du at innholdet videreformidles til andre folk som bruker tjenesten.

5.5        Brukeren frasier seg ingen opphavsrett ved å laste opp eller dele sitt eget materiale på Musikkplassen.


  6. Kjøp og salg

6.1       Alt innhold og informasjon som publiseres i forbindelse med en annonse på markedsplassen eller en aktør er pliktig i å være relevant i forhold til produktet⁄tjenesten som selges eller tilbys.

6.2       En selger plikter å være rettmessige eier av salgsobjektet.

6.3       Et salgsobjekt må være ekte og det må ikke være noe lureri eller svindel forbundet med salget.

6.4       Selger⁄aktør forplikter å være ærlig og presis rundt beskrivelsen av sitt salgsobjekt⁄tjenesten

6.5       På Musikkplassen.no er det kun tillatt med kjøp og salg av musikkrelaterte ting og tjenester.

6.6    Alt som annonseres skal være lovlig å tilby⁄selges mht. norsk lov.

6.7    Selger skal informere om leveringstid og hvem som er ansvarlig for betaling av frakt.

6.8    Betaling foregår mellom partene og Musikkplassen tar ingen rolle i denne operasjonen.

6.9    Det er ikke lov til å svindle, lure eller mislede den du forhandler med.

6.10    Musikkplassen stiller seg utenforstående til alle handler og transaksjoner. Vi er ikke ansvarlig dersom noen opplever å bli svindlet, lurt eller misledet, men vi ønsker allikevel at dere både kontakter politiet og oss for videre behandling dersom noe skulle oppstå.


  7. Sanksjoner

7.1       Vi forbeholder oss retten til å fjerne innhold som vi mener er ulovlig eller som vi oppfatter at bryter med brukervilkårene  i denne avtalen.

7.2       Dersom vi mener at en bruker har brutt denne brukeravtalen kan vi uten videre slette eller pause vedkommende sitt medlemskap på Musikkplassen.no, og eventuelt hindre at vedkommende får registrert seg på nytt.


  8  . Personer under 18 år

8.1       Ved å godta dette dokumentet bekrefter du at er over 18 år eller har fått tillatelse og fullmakt fra foresatte til å godta denne avtalen