Registrer ny artist på Musikkplassen

Vennligst fyll ut basisinformasjon om artistprofilen under. All informasjon kan endres senere. Etter at basisinformasjon er fylt ut, vil du kunne angi flere detaljer, som bilder, låter, linker, genre etc. Felter merket med stjerne må fylles ut.
Obs! Du vil etter registrering motta en e-post der du blir bedt om å bekrefte registreringen. Aktørprofilen vil ikke kunne settes aktiv før denne bekreftelsen er utført.

Profilinformasjon


Brukerkonto